a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort.

Stomp zaagmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Scapaniaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Diplophyllum obtusifolium groeit vooral langs min of meer lemige paden, wandjes en noordhellingen in en langs de heide. Diplophyllum obtusifolium is veel zeldzamer dan D. albicans en is strikt gebonde... [meer]
 
foto1795
foto1793
foto38267