a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pterigynandrum filiforme Hedw.

Stekeltjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pterigynandraceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
De ontdekking van deze boreaal-montane epifyt in 1981 op een wilg in de Abbert in Oostelijk-Flevoland markeert het begin van de opmars van een lange reeks onverwachte epifytische soorten in ons land.... [meer]
 
foto4514
foto4515
foto4516
foto4513
foto2168