a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop.

Stomp boogsterrenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (6) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Mniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Plagiomnium ellipticum groeit op vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke plaatsen, die zowel open als beschaduwd kunnen zijn, bijvoorbeeld moerasbossen, getijdengrienden, rietlanden en trilvenen.... [meer]
 
foto2626
foto2625
foto24859