a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum teres (Schimp.) Ångström

Sparrig veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (11) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Sphagnum teres komt vrijwel uitsluitend in laagveengebieden voor. De soort komt hier voor op plaatsen waar naast regenwater ook basenrijk grond- of oppervlaktewater doordringt. Het is dan ook vooral t... [meer]
 
foto2402
foto58547
foto11949
foto1979