a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp.

Schubmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (3) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Myriniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors
Ecologie & verspreiding
Het voorkomen van Myrinia pulvinata in Nederland moet worden beschouwd als voorpost van het boreaal-montane areaal. In de 19de eeuw werd Schubmos verzameld op vrijstaande bomen langs de Maas tussen Mo... [meer]