a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra

Steensikkelsterretje
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Drummondiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Dicranoweisia crispula
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.nomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op zure steen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Ecologie & verspreiding
Hymenoloma crispulum is een in kussentjes op stenen groeiende arctisch-boraal-montane soort die in West- en Midden-Europa vrijwel beperkt is tot bergstreken. De soort is in 1950 op de Franse Berg op d... [meer]