a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Physcomitrella patens (Hedw.) Schimp.

Slibmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Funariaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Aphanorhegma patens, Physcomitrium patens
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Physcomitrella patens is een kensoort van de Slijkgroen-associatie, een pioniergemeenschap die in de nazomer verschijnt op droogvallende slikkige oevers in de uiterwaarden van de grote rivieren. Voor... [meer]
 
foto2351
foto1596