a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp.

Sparrenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Thuidiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Abietinella abietina
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgruis en steen
Ecologie & verspreiding
Thuidium abietinum is al voor 1950 goeddeels verdwenen uit de Nederlandse duin- en stroomdalgraslanden. In de duinen lagen de meeste vindplaatsen waarschijnlijk in het zgn. zeedorpenlandschap, op door... [meer]
 
foto1710
foto1624