a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Amblyodon dealbatus (Hedw.) P. Beauv.

Stomptandmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Meesiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Ecologie & verspreiding
Het tot de Meesiaceae behorende Stomptandmos werd in 1942 aangetroffen in Kroon's Polders op Vlieland, waar het tot 1946 heeft standgehouden. De genoemde polders staan onder invloed van zout water. Am... [meer]
 
foto2217
foto11004
foto2218