a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Leptodontium gemmascens (Hunt) Braithw.

Strodakmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Europese Rode Lijst: zeldzaam
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)atlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Europees+
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Ecologie & verspreiding
Leptodontium gemmascens is gevonden in vochtige, vergraste heide (twee locaties) en op een sterk vergaan en beschaduwd rieten dak. De overeenkomst tussen beide standplaatsen is gelegen in het organi... [meer]
 
foto2315