a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Orthotrichum obtusifolium Schrad. ex Brid.

Stompe haarmuts
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (9) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Orthotrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op bomen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Van Orthotrichum obtusifolium dateren vrijwel alle oude opgaven uit de 19de eeuw. Vanaf 1980 keert de soort op bescheiden schaal terug, maar dan toch vooral in het zuiden van het land. Het is niet waa... [meer]
 
foto1463
foto1464
foto2336
foto11279