a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Riccia cavernosa Hoffm.

Sponswatervorkje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ricciaceae
Groep:Levermossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Riccia cavernosa is een pionier van open, permanent vochtige tot natte, zandig-lemige grond en rivierklei. Het is onder meer te vinden op tijdelijk drooggevallen oevers van (duin-)plassen, poeltjes, s... [meer]
 
foto35243
foto1613
foto41857
foto41859
foto41887
foto1612
foto3774