a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop.

Spits boogsterrenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Mniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruippendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors, steen en bodem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Vooral op basenrijke standplaatsen kan naar deze fraaie, kalkminnende soort worden uitgekeken. P. cuspidatum groeit vooral op beschaduwde plaatsen en is onder andere te vinden in de binnenduinen, grie... [meer]
 
foto5194
foto5197
foto5195
foto1583
foto2352
foto5193
foto5196