a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Porellaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Madotheca pinnata
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)atlantisch gematigd-mediterraan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtStenige oever
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen en schors
Ecologie & verspreiding
Porella pinnata is slechts eenmaal verzameld, in 1903 bij 's-Hertogenbosch. Hier groeide ze 'op de grond in grasland'. In het buitenland groeit Smal pelsmos op natte rotsen en boomvoeten, en binnen he... [meer]