a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson

Slankmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Meesiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.efemere kolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Leptobryum pyriforme is een zomerpionier van natte tot vochtige, open, meestal voedselrijke standplaatsen op allerlei grondsoorten, zoals slootkanten, trapgaten in weilanden, droogvallende oevers, voc... [meer]
 
foto3808
foto3809
foto4344
foto4838
foto4345
foto4836
foto4839
foto5355
foto4837
foto2608
foto4346