a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.

Slank veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (11) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Sphagnum recurvum var. recurvum
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Sphagnum flexuosum wordt meestal gevonden op beschaduwde natte standplaatsen met een mesotroof tot matig oligotroof karakter en kan uitgestrekte tapijten vormen. Vaak zijn dit standplaatsen zoals E... [meer]
 
foto2398