a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor

Staafjesiepenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Orthotrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op bomen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Zygodon conoideus wordt vooral aangetroffen op bomen met een voedselrijke schors zoals Wilg, Populier, Vlier en ook wel jonge Eik, vaak op luchtvochtige plaatsen. Op Beuk prefereert de soort voedselri... [meer]
 
foto1438
foto4092
foto2108
foto2116
foto57914
foto1440
foto51684
foto4091
foto4090
foto4175
foto5613
foto1918
foto1960