a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Riccia warnstorfii Warnst.

Smal landvorkje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ricciaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
De biotoop van Riccia warnstorfii is vergelijkbaar met andere soorten: vooral braakliggende akkers op zwak zure tot basische grond. Riccia warnstorfii is zeer zeldzaam maar het is moeilijk aan te geve... [meer]