a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa

Stomp dubbeltandmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (13) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Barbula tophacea, Didymodon tophaceus s.l.
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd-mediterraan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtGeen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors, steen en bodem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Didymodon tophaceus is een plant van vochtige kalkhoudende standplaatsen, zowel terrestrisch op vochtige klei, leem en verdichte grond als op vochtige muren, met name op de basis. Het verspreidingspat... [meer]
 
foto2524
foto2525