a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bartramiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
Bartramia ithyphylla groeide in Nederland op beschutte, (lucht)vochtige, zwak-zure, voedselarme steilkantjes op zandige of lemige ondergrond. In vergelijking met steilkantjes met een rotsige ondergr... [meer]
 
foto2231
foto2230
foto11006
foto58747
foto58748