a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.

Stug thujamos
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Thuidiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Ecologie & verspreiding
Thuidium recognitum is in ons land altijd zeer zeldzaam geweest en nu waarschijnlijk verdwenen. De soort heeft zich lang gehandhaafd in ijle, licht overstoven duingraslanden bij Noordwijk, waar het in... [meer]