a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst.

Schansmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Thuidiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Thuidium blandowii
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Helodium blandowii is een soort van basenrijke moerassen. In 1859 is het verzameld bij Valthe, samen met andere legendarische, eveneens in ons land uitgestorven soorten als Paludella squarrosa en Tome... [meer]
 
foto2588
foto2589
foto11024