a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar

Stijf kroesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Orthotrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Europese Rode Lijst: regionaal bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op bomen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors
Ecologie & verspreiding
Ulota coarctata was sinds 1906 lange tijd niet meer gevonden. Vanaf 1984 is deze fraaie soort weer op enkele plekken gevonden in wilgen- en populierenbossen. Het betreft in de meeste gevallen vestigin... [meer]
 
foto72
foto73