Dwerggoudmos

Campylophyllum calcareum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Campylophyllum calcareum komt vooral voor op verweerde mergelrotsen op beschutte plaatsen. De soort is thans vrijwel beperkt tot Zuid-Limburg en is hier gezien het geringe aantal recente vondsten achteruitgegaan. Daarnaast is de soort meer dan anderhalve eeuw geleden een keer op een met slib bedekte wilgenvoet gevonden bij Zwijndrecht. Op de Hoge Veluwe is de soort in 1984 gevonden (en in 2006 nog steeds aanwezig) op de basis van een hardbetonnen muur in de rand van een zandverstuiving en recent bij de Hamert op oud en sterk verweerd beton. Het goed in kaart brengen van het voorkomen van deze soort op mergelrotsen samen met andere zeldzame soorten kan helpen bij het beschermen van de bijzondere vegetatie op mergelrotsen.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website