a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Campylophyllum calcareum (A.C. Crundwell & Nyholm) Hedenäs

Dwerggoudmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Hypnaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Campylidium calcareum, Campylium calcareum
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Ecologie & verspreiding
Campylophyllum calcareum komt vooral voor op verweerde mergelrotsen op beschutte plaatsen. De soort is thans vrijwel beperkt tot Zuid-Limburg en is hier gezien het geringe aantal recente vondsten acht... [meer]
 
foto2483