a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.

Duinsnavelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Brachytheciaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Rhynchostegium megapolitanum groeit op voedselrijke zandige grond in open bosjes, struweel of grazige hellingen, voor zover deze niet te kalkarm is. De soort is algemeen in de kalkrijke duinen, maar k... [meer]
 
foto2629