a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm.

Dik landvorkje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ricciaceae
Groep:Levermossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Riccia beyrichiana is een pionier op open, vochtige, min of meer neutrale, voedselrijke standplaatsen; het meest op zandig-lemige en lemige bodem aan weg-, sloot- en greppelkanten, op braakliggende ak... [meer]
 
foto23
foto5489
foto4610
foto5359
foto5360
foto4473
foto4609