a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (25) | flora's (4) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)mediterraan-atlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtGeen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
In 1971 is Dikrandknikmos gevonden in een afgesnoerde strandvlakte op Ameland en in 1993 op een bakstenen muurtje in de Hortus Botanicus in Leiden. Ook in het buitenland wordt B. donianum zowel terres... [meer]
 
foto2245