a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Syntrichia ruralis (excl. var. calcicola) (Hedw.) F. Weber & D. Mohr

Duinsterretje (excl var. calcicola)
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (15) | flora's (3) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Tortula ruralis
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed gematigd
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Syntrichia ruralis wordt al lange tijd in drie variëteiten onderverdeeld. Deze vertonen ook duidelijk verschillen in hun voorkomen en worden over het algemeen ook goed onderscheiden. Desondanks... [meer]
 
foto2613
foto2612
foto1509
foto1873
foto10242