a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr

Dwergmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Diphysciaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Ecologie & verspreiding
Diphyscium foliosum is een soort van droge, lemige en meestal bijna loodrechte steilkanten langs paden in bossen. In het verleden kwam de soort in Zuid-Limburg vooral voor langs holle wegen, maar de s... [meer]
 
foto11021
foto1648
foto1636
foto1649
foto2282