a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (6) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Meesiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
De soort heeft min of meer dezelfde ecologie als M. triquetra: basenrijke overgangsvenen. In Nederland is de soort alleen bekend van een natte duinvallei, in een omgeving waar ook Pseudocalliergon... [meer]
 
foto2320
foto11028