a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cladopodiella francisci (Hook.) Jörg.

Dicht stompmos
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Cephaloziaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Cladopodiella francisci is een soort van lemig zand in afgeplagde vochtige heide, greppelwandjes en randen van paadjes. De soort is zeldzamer dan Cladopodiella fluitans, al komt het areaal grotendeels... [meer]
 
foto5625
foto5626
foto5627
foto5624