a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Lophozia excisa (Dicks.) Dumort.

Duintrapmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Lophoziaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Lophoziopsis excisa
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
In de duinen van het Waddengebied komt Lophozia excisa vooral voor op open en min of meer kalkhoudende noordhellingen waar de soort plaatselijk vrij algemeen kan zijn en zich ook goed weet te handhave... [meer]
 
foto2646
foto45642
foto45643
foto45644
foto45645