a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (13) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Fissidentaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Fissidens exilis wordt evenals F. incurvus, waarmee het verspreidingsbeeld grotendeels overeenkomt, voornamelijk langs de rivieren en in de kleigebieden gevonden. Het groeit in groene tot geelgroene l... [meer]
 
foto5535
foto5537
foto2562
foto5534
foto5523