a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum majus (Russow) C.E.O. Jensen

Dof veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (15) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
De beperkte voorkomens van Sphagnum majus in Nederland zijn overwegend vennen met een drijvend tapijt van Veenmossen waarin toevoer van mineralen uit grondwater een rol speelt, soms ontwikkelen z... [meer]
 
foto2400
foto1968