a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Plagiothecium latebricola Schimp.

Dwergplatmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Plagiotheciaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors en hout
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Plagiothecium latebricola groeit vooral op Els en Eik op natte standplaatsen, meestal in natte bossen, soms op stamvoeten van oude eiken in droge bossen op lemige bodems. Soms groeit de soort ook op d... [meer]
 
foto5548
foto5191
foto5208
foto5209
foto1865
foto5192
foto5549