a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Tortella flavovirens (Bruch) Broth.

Duinkronkelbladmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (7) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.fragmentatiekolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Tortella flavovirens is gebonden aan kalkrijk zand en staat voornamelijk in de middenduinen, verder soms op zandplaten. Het vormt compacte heuveltjes in milieus waar enige verstuiving plaatsvindt. Bij... [meer]
 
foto32769
foto32793
foto11259
foto11260
foto1680