Kalkgoudmos

Campyliadelphus chrysophyllus


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Campyliadelphus chrysophyllus heeft twee concentraties van vindplaatsen: in kalkgraslanden in Zuid-Limburg is het vrij algemeen, in de kalkrijke duinen van Holland komt het meer plaatselijk voor, het meest bij Haarlem. Uit de rest van Nederland is slechts een recente vondst bekend bij Winterswijk en een oudere in een leemkuil in het Gooi. In kalkgraslanden is C. chrysophyllus het meest algemene soort goudmos. De hier ook voorkomende Campylium stellatum is herkenbaar aan de veel kortere bladnerven; Campylophyllum calcareum is veel kleiner. In de duinen staat Kalkgoudmos op open plekjes op noordhellingen, dikwijls samen met Encalypta streptocarpa. In droge duinen is het de enige soort goudmos, waardoor verwarring met andere soorten niet snel zal optreden.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website