a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S. Chopra

Kalkgoudmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Campylium chrysophyllum
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Campyliadelphus chrysophyllus heeft twee concentraties van vindplaatsen: in kalkgraslanden in Zuid-Limburg is het vrij algemeen, in de kalkrijke duinen van Holland komt het meer plaatselijk voor, het... [meer]
 
foto2487
foto2486