a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pohlia camptotrachela (Renauld & Cardot) Broth.

Korreltjespeermos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (9) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Mniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Van Pohlia camptotrachela zijn slechts twee vindplaatsen bekend van voor 1950 en het lijkt zich (evenals P. bulbifera) relatief sterk te hebben uitgebreid ten opzichte van de al voor 1950 vrij algemen... [meer]
 
foto5391
foto5358
foto11339
foto11340
foto11341
foto5357
foto40431
foto40432