a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Philonotis marchica (Hedw.) Brid.

Kraggestaartjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bartramiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd-mediterraan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Het kraggestaartjesmos vormt kleine viltige zoden bestaande uit slanke, rechtopstaande stengeltjes. De standplaats heeft een pH(water) hoger dan 7, overlappend met het bereik van P. fontana en P. ca... [meer]
 
foto42590
foto42591
foto42588
foto42589
foto42587
foto42592