a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll. Hal.

Kleilentemos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Funariaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Funaria fascicularis
Status:Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
Entosthodon fascicularis is een kortlevende winterannuel op kale lemige klei of lössleem. De kapsels zijn in het voorjaar rijp. In Z-Limburg is de soort gevonden op open plekjes in weilanden (Riese... [meer]
 
foto1672
foto1671