a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb.

Klein varentjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Plagiochilaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Plagiochila asplenioides subsp. porelloides
Status:Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.fragmentatiekolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Ecologie & verspreiding
Plagiochila porelloides is in de ons omringende landen niet zeldzaam op meer of minder beschaduwde, niet te zure rotsen (soms ook op boomwortels of hout) in bossen in het heuvelland, bij voorkeur op... [meer]
 
foto1598