a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.

Kwelviltsterrenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Mniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Rhizomnium pseudopunctatum staat op plekken waar zuur regenwater in contact komt met basenrijk grond- of oppervlaktewater, zoals trilvenen, bronveentjes en duinvalleien. Rond 1950 werd deze soort nog... [meer]