a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon

Kortstelig plaatjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd-mediterraan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Ecologie & verspreiding
Pterygoneurum ovatum groeit op zonnige warme droge kalkrijke grond op kalkrotsen, in afgravingen en langs paden. Met name lösswandjes boden deze soort in Nederland een groeiplaats. Door het dichtgro... [meer]
 
foto1714
foto2367
foto11033