a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bryum warneum (Röhl.) Brid.

Kwelderknikmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (27) | flora's (1) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Europese Rode Lijst: zeldzaam
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Bryum warneum heeft in Europa eenzelfde verspreiding als B. marratii en ook qua standplaats overlappen beide soorten. Bryum warneum gedraagt zich echter veel meer als pionier op drooggevallen zandplat... [meer]
 
foto2477
foto19837