a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Philonotis seriata Mitt.

Kantig staartjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bartramiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Ecologie & verspreiding
Kantig staartjesmos is een soort van zure bronmilieus. De standplaats van de enige Nederlandse vondst betrof “slik van kool en bruinkool” met Lycopodiella inundata en Centaurium pulchellum. Ned... [meer]
 
foto2349
foto2350