a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats.

Klein pronkmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Plagiotheciaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Sharpiella striatella
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Herzogiella striatella is een soort van beschaduwde, zure, vochtige en venige grond. Van Klein pronkmos is alleen een vondst bekend uit 1983 bij Bruntinge in Drenthe. De soort kwam hier voor op een st... [meer]