a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum affine Renauld & Cardot

Kamveenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (14) | flora's (4) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Sphagnum imbricatum, Sphagnum imbricatum subsp. affine
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Sphagnum affine groeit in kleine plukjes in veen, meestal tussen of in de nabijheid van Sphagnum papillosum. Kamveenmos is geen uitgesproken hoogveen- of laagveensoort. De open standplaatsen zijn vo... [meer]
 
foto24303
foto24361
foto28874