a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ricciocarpos natans (L.) Corda

Kroosmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ricciaceae
Groep:Levermossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd-mediterraan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedpendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop of in water
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Ricciocarpos natans komt vooral voor in schoon, matig voedselrijk water. Kroosmos heeft als zwaartepunt van de verspreiding het stroomgebied van Rijn en IJssel en daarnaast de Vechtplassen en omgeving... [meer]
 
foto4729
foto3008
foto37236
foto1617
foto1618
foto1619
foto9046
foto3007